ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลรามาธิบดี”

สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี สร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี

สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี สร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณกัญจนา ศิลปอาชา มอบเงิน 16 ล้านบาท ในโอกาสครบรอบเดือนเกิดให้ ศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี สร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี คุณหญิง แจ่มใส ศิลปอาชา และ วราวุธ ศิลปอาชา มาร่วมในพิธีด้วย ที่โรงพยาบาลรามา

มอบเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

มอบเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี

คุณลี่ลั้ง เศวตสมภพ และครอบครัว มอบเงิน 11,000,000 บาท ในนามบริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี มี ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา เป็นตัวแทนรับมอบ ที่ รพ.รามาธิบดี

นวัตกรรมอาหารทางการแพทย์ Nutrimax

นวัตกรรมอาหารทางการแพทย์ Nutrimax

ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดี และ ผศ.ดร.พญ.ปองทอง ปูรานิธี รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล เยี่ยมชมบูธ บมจ. ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น โชว์นวัตกรรมอาหารทางการแพทย์ Nutrimax

มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

รศ.พญ.ประไพ สุเทวีบุรี มอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท ให้แก่ ศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา

มอบเงิน สมทบสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี

มอบเงิน สมทบสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี

คุณหญิงแจ่มใส-กัญจนา-วราวุธ ศิลปอาชา และสิรินทร์วดี เลขวัต มอบเงิน 16,000,000 บาท สมทบสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี

รับมอบเงินจาก ครอบครัวเพทายบรรลือ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

รับมอบเงินจาก ครอบครัวเพทายบรรลือ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ รับมอบเงิน 10,000,000 บาท จาก ครอบครัวเพทายบรรลือ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดสร้างอาคาร รพ.รามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีและทุนภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ที่สำนักงานคณบดี

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี รับมอบเงินบริจาคจาก ท่านผู้หญิงอรสา ล่ำซำ โดย พงศกร ล่ำซำ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5

รับมอบเงินบริจาค สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

รับมอบเงินบริจาค สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดีและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ รับมอบเงินบริจาคจาก คุณสูรย์ ธรสารสมบัติ พร้อมครอบครัว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ ณ บ้านผู้บริจาค เขตบางคอแหลม

แพทย์ไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการมะเร็งสตรี สมาพันธ์สูตินรีเวช นานาชาติ FIGO

แพทย์ไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการมะเร็งสตรี สมาพันธ์สูตินรีเวช นานาชาติ FIGO

ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ แห่งประเทศไทย เป็นแพทย์ไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการมะเร็งสตรี สมาพันธ์สูตินรีเวช นานาชาติ FIGO โดยมี Professor Jonathan Berek แห่งมหาวิทยาลัย Standford ร่วมยินดี ณ กรุงปารีส

เปิดตัวโครงการทุนสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

เปิดตัวโครงการทุนสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา ร่วมเปิดตัวโครงการทุนสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใต้การระดมทุนของมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อระดมทุนทางการศึกษาสำหรับผู้พิการ และร่วมเปิดละครเวทีรอบการกุศล “แฟนฉัน เดอะมิวสิคัล” เพื่อสมทบทุนโครงการทุนสถาบันราชสุดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โถงชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท

Go Top