สภากาชาดไทย รับมอบอวัยวะจาก ครอบครัวของ นายไชยา พิมพา อายุ 43 ปี ผู้เสียชีวิตจากสภาวะเลือดออกในสมองและสมองตาย  ซึ่งสภากาชาดไทยได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วย จำนวน 4 ราย

8. บริจาคอวัยวะ
Share