ข่าวประชาสัมพันธ์ “เดลินิวส์”

ไมค์-ต่าย นำศิลปินลูกทุ่ง ชวนบริจาคโลหิตสำรอง   ส่งต่อความห่วงใยรับมือหยุดยาวสงกรานต์

ไมค์-ต่าย นำศิลปินลูกทุ่ง ชวนบริจาคโลหิตสำรอง ส่งต่อความห่วงใยรับมือหยุดยาวสงกรานต์

ไมค์-ต่าย นำศิลปินลูกทุ่ง ชวนบริจาคโลหิตสำรอง ส่งต่อความห่วงใยรับมือหยุดยาวสงกรานต์

เซ็นทรัลอาสา บริจาคโลหิตด้วยใจ

เซ็นทรัลอาสา บริจาคโลหิตด้วยใจ

กลุ่มเซ็นทรัล จัดพิธีส่งมอบโลหิต 20 ล้านซีซี ประจำปี 2562-2563 ในโครงการ “เซ็นทรัลอาสา บริจาคโลหิตด้วยใจ” มอบให้ศูนย์บริการโลหิตฯ

ศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ ชี้แจงถึงไวรัสสายพันธุ์ใหม่ B117

ศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ ชี้แจงถึงไวรัสสายพันธุ์ใหม่ B117

ศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ ชี้แจงถึงไวรัสสายพันธุ์ใหม่ B117 จะติดง่าย และมีอัตราผู้เสียชีวิตมากขึ้น ถ้าไม่ได้รับวัคซีนโดยเร็ว

คุณสุทธารักษ์ ปัญญา ในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สนง.การคลัง สภากาชาดไทย

คุณสุทธารักษ์ ปัญญา ในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สนง.การคลัง สภากาชาดไทย

ประธานกรรมการ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี กับ คุณสุทธารักษ์ ปัญญา ในโอกาสรับตำแหน่ง ผอ.สนง.การคลัง สภากาชาดไทย

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำคณะผู้บริหารและคณะกรรมการกาชาด ประจำปี 2563 เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

เหล่ากาชาดจังหวัด มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาดจังหวัด มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้ยากไร้

ผวจ.สระบุรี พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัด มอบรถเข็นวีลแชร์ ถุงยังชีพ และเงินสด แก่ผู้ยากไร้ ในตำบลบ้านหลวง

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

เหล่ากาชาด จ.นครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ พอ.ส.ว. ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ออกให้บริการประชาชน

ผวจ.สระบุรี พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ฉีดวัคซีนโควิด-19

ผวจ.สระบุรี พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ฉีดวัคซีนโควิด-19

ผวจ.สระบุรี พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ฉีดวัคซีนโควิด-19

Go Top