ข่าวประชาสัมพันธ์ “แนวหน้า”

โครงการ “Let Them See Love 2021”

โครงการ “Let Them See Love 2021”

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินในโครงการ “Let Them See Love 2021” จากผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตา

บทความเรื่อง “โรคตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง มะเร็งของเนื้อตับ”

บทความเรื่อง “โรคตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง มะเร็งของเนื้อตับ”

คอลัมน์ “พินิจ-พิจารณ์” บทความเรื่อง “โรคตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง มะเร็งของเนื้อตับ”

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน

สภากาชาดไทย จ.น่าน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน

งานเลี้ยงต้อนรับประธานสภากาชาดเวียดนาม

งานเลี้ยงต้อนรับประธานสภากาชาดเวียดนาม

ดร.เตช บุนนาค จัดงานเลี้ยงต้อนรับประธานสภากาชาดเวียดนาม และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของสภากาชาดไทย ณ โรงแรมมณเฑียร ตันตกิตติ์  

งานเปิดตัวตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยรูปแบบใหม่

งานเปิดตัวตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยรูปแบบใหม่

นายเตช บุนนาค เป็นประธานเปิดตัวตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยรูปแบบใหม่ ภายใต้สโลแกน “Volunteer for Lives” ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ  

ประทานชื่ออาคารอนุรักษ์ เพื่อมอบให้เป็นที่ทำการมูลนิธิอาสาฯ

ประทานชื่ออาคารอนุรักษ์ เพื่อมอบให้เป็นที่ทำการมูลนิธิอาสาฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานชื่ออาคารอนุรักษ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรบุรี เพื่อมอบให้เป็นที่ทำการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19

ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ChulaCov 19 วัคซีนสัญชาติไทยชนิด mRNA ในการขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตวัคซีนในประเทศไทย

บทความเรื่อง “การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 38 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทสไทย (RCPT)”

บทความเรื่อง “การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 38 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทสไทย (RCPT)”

คอลัมน์ “พินิจ-พิจารณ์” บทความเรื่อง “การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 38 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทสไทย (RCPT)”

ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน mRNA

ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน mRNA

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ChulaCov 19 วัคซีนสัญชาติไทยชนิด mRNA

โครงการ“รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ”

โครงการ“รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ”

นายเตช บุนนาค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ โรงเรียนบ้านวังเพลิง จ.ลพบุรี

Go Top