ข่าวประชาสัมพันธ์ “สถานเสาวภา”

รับมอบเงินจากผู้แทนตลาดนัดเมืองสยาม

รับมอบเงินจากผู้แทนตลาดนัดเมืองสยาม

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา รับมอบเงินจากผู้แทนตลาดนัดเมืองสยาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสวนงู สถานเสาวภา    

สถานเสาวภา เปิดรับอาสาสมัครทดสอบวัคซีน

สถานเสาวภา เปิดรับอาสาสมัครทดสอบวัคซีน

สถานเสาวภา เปิดรับอาสาสมัครทดสอบวัคซีนสูตรปรับปรุงใหม่รับเชื้อกลายพันธุ์วัคซีนใบยาซาร์สโควีทูแวกซ์ 2 ณ สถานเสาวภา

ร่วมรับฟังการเสวนาฯ

ร่วมรับฟังการเสวนาฯ

ศ.นพ.ธีระพง์ ตัณฑวิเชียร ร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่และเชื้อไวรัสต่าง ๆ

เปิด “ตึก 99 ปี สวนงู”

เปิด “ตึก 99 ปี สวนงู”

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏิ์ สิตปรีชา เป็นประธานเปิด “ตึก 99 ปี สวนงู” เนื่องในโอกาสครบรอบ 99 ปี สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

เปิด“ตึก 99 ปี สวนงู”

เปิด“ตึก 99 ปี สวนงู”

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏิ์ สิตปรีชา เป็นประธานเปิด “ตึก 99 ปี สวนงู” เนื่องในโอกาสครบรอบ 99 ปี สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

เปิดโครงการชุมชนบางบอนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า

เปิดโครงการชุมชนบางบอนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏิ์ สิตปรีชา เปิดโครงการชุมชนบางบอนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงในชุมชนฟรี

โครงการ “ชุมชนบางบอนร่วมใจป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า”

โครงการ “ชุมชนบางบอนร่วมใจป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า”

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏิ์ สิตปรีชา เปิดโครงการชุมชนบางบอนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงในชุมชนฟรี

งานแถลงข่าว“โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสเพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยง”

งานแถลงข่าว“โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสเพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยง”

ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสเพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยง” ปีที่ 6 เนื่องในวันปอดอักเสบโลก ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ

มอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง

มอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง

รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร มอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

มอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

มอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร มอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

Go Top