ข่าวประชาสัมพันธ์ “สถานเสาวภา”

วางพวงมาลา

วางพวงมาลา

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสถานเสาวภา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 20 ตุลาคม 2566 ณ สถานเสาวภาฯ

งานวัคซีนผู้สูงวัย: ฉีดไว…ไกลโรค

งานวัคซีนผู้สูงวัย: ฉีดไว…ไกลโรค

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา เป็นประธานเปิดงานวัคซีนผู้สูงวัย :ฉีดไว…ไกลโรค เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชากรทั่วไปในการฉีดวัคซีนที่มีความจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ โดยมี พญ.สุดา พันธ์รินทร์ เข้าร่วมงานฯ ดังกล่าว ณ ลาน Eden ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์

สถานเสาวภา เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

สถานเสาวภา เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

สถานเสาวภา เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธ์ ฟรี รอบใหม่ สำหรับผู้ที่มีอายุ 12-26 ปี

สถานเสาวภา ร่วมจัดงานประชุมไข้เลือดออกแห่งเอเชีย (ครั้งที่ 6)

สถานเสาวภา ร่วมจัดงานประชุมไข้เลือดออกแห่งเอเชีย (ครั้งที่ 6)

สถานเสาวภา ร่วมจัดงานประชุมไข้เลือดออกแห่งเอเชีย (ครั้งที่ 6) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความก้าวหน้า และหารือแนวทางต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด บริจาควัคซีน HPV ให้สภากาชาดไทย

บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด บริจาควัคซีน HPV ให้สภากาชาดไทย

บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด บริจาควัคซีน HPV ให้สภากาชาดไทย จำนวน 8000,000 โดส โดยมี ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช และ ภญ.ดวงพร พรมุทธกุล เป็นตัวแทนในเข้าตรวจรับวัคซีน เพื่อดำเนินการฉีดให้กลุ่มเป้าหมายและเด็กหญิงในกลุ่มเปราะบาง

เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ศ.กิตติคุณ ดร.น.สพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร รอง ผอ.สถานเสาวภา ต้อนรับ Ms. So Yuen Han, Bonnie ประธานกรรมการบริหารและเลขาธิการกาชาดฮ่องกงและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

โครงการ”ฉีดวัคซีน HPV เพื่อชีวิตที่ไม่โดนตัดจบ”

โครงการ”ฉีดวัคซีน HPV เพื่อชีวิตที่ไม่โดนตัดจบ”

นายเตช บุนนาค เป็นประธานเปิดโครงการฉีดวัคซีน HPV เพื่อชีวิตที่ไม่โดนตัดจบ ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภากาชาดสิงคโปร์

ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภากาชาดสิงคโปร์

พญ.นุจรีนารถ คูหาเกษมสิน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภากาชาดสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของสถานเสาวภา

ต้อนรับตัวแทนฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานสวนงู

ต้อนรับตัวแทนฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานสวนงู

ศ.นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ต้อนรับตัวแทนจาก Razi Vaccine and Research Institute (RVSRI) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานสวนงู สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ

การบริจาควัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ชนิด 4 สายพันธุ์

การบริจาควัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ชนิด 4 สายพันธุ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา และคณะ นำประธานกรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็มเอสดี ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและคณะ กราบบังคมทูลรายงานการบริจาควัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ เพื่อใช้ในกิจการของสภากาดไทย

Go Top