ข่าวประชาสัมพันธ์ “สถานเสาวภา”

บทความเรื่อง “แพทย์ย้ำวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความสำคัญโดยเฉพาะช่วงโควิด-19”

บทความเรื่อง “แพทย์ย้ำวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความสำคัญโดยเฉพาะช่วงโควิด-19”

บทความเรื่อง “แพทย์ย้ำวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความสำคัญโดยเฉพาะช่วงโควิด-19”

รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก ศ.ภก.ญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก ศ.ภก.ญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก ศ.ภก.ญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

บจก. บาโอจิ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน  มอบเงินเพื่อสมทบทุนให้แก่สภากาชาดไทย

บจก. บาโอจิ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน มอบเงินเพื่อสมทบทุนให้แก่สภากาชาดไทย

บจก. บาโอจิ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน มอบเงินเพื่อสมทบทุนให้แก่สภากาชาดไทย

พิธีลงนามสัญญา ระหว่าง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และ บจก. ไบโอจีนีเทค

พิธีลงนามสัญญา ระหว่าง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และ บจก. ไบโอจีนีเทค

พิธีลงนามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัคซีนบีซีจีพร้อมน้ำยาทำละลาย ระหว่าง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และ บจก. ไบโอจีนีเทค

ลงนามสัญญาว่าจ้าง

ลงนามสัญญาว่าจ้าง

ศ.นพ.วิศิฎ์ สิตปรีชา และนายลือชา วรวิวรรธน์ ลงนามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัคซีนบีซีจี พร้อมน้ำยาทำละลายวัคซีนบีซีจี

ลงนามสัญญาว่าจ้าง

ลงนามสัญญาว่าจ้าง

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ลงนามสัญญาว่าจ้าง นายลือชา วรวิวรรธน์ ให้เป็นที่ปรึกษาเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัคซีนบีซีจีและน้ำยาทำละลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การกระจายวัคซีน

“สถานเสาวภา”

“สถานเสาวภา”

ธิดากรมพระยาดำรงฯ ถูกหมาบ้ากัดสิ้นชีพเป็นที่มาของ “สถานเสาวภา” ช่วยชีวิตคนไทยได้มาก

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “ระวังติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ช่วงระบาดโควิด-19 หากติดเชื้อร่วมกัน เพิ่มโอกาสการเสียชีวิตสูง”

Go Top