ข่าวประชาสัมพันธ์ “สถานเสาวภา”

ลงนามสัญญาว่าจ้าง

ลงนามสัญญาว่าจ้าง

ศ.นพ.วิศิฎ์ สิตปรีชา และนายลือชา วรวิวรรธน์ ลงนามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัคซีนบีซีจี พร้อมน้ำยาทำละลายวัคซีนบีซีจี

ลงนามสัญญาว่าจ้าง

ลงนามสัญญาว่าจ้าง

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ลงนามสัญญาว่าจ้าง นายลือชา วรวิวรรธน์ ให้เป็นที่ปรึกษาเผยแพร่และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัคซีนบีซีจีและน้ำยาทำละลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การกระจายวัคซีน

“สถานเสาวภา”

“สถานเสาวภา”

ธิดากรมพระยาดำรงฯ ถูกหมาบ้ากัดสิ้นชีพเป็นที่มาของ “สถานเสาวภา” ช่วยชีวิตคนไทยได้มาก

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “ระวังติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ช่วงระบาดโควิด-19 หากติดเชื้อร่วมกัน เพิ่มโอกาสการเสียชีวิตสูง”

Snake Invasion Targets Our Homes

Snake Invasion Targets Our Homes

Snake Invasion Targets Our Homes

สถานเสาวภา เตรียมผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์

สถานเสาวภา เตรียมผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์

สถานเสาวภา ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตรียมวัคซีนมาตรฐานใช้ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ที่ผลิตในประเทศได้สำเร็จช่วยลดค่าใช้จ่ายนำเข้าจากต่างประเทศ

สถานเสาวภา  MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ได้สำเร็จ

สถานเสาวภา ผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ได้สำเร็จ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ร่วมกับเครือข่ายผู้ผลิตวัคซีนในประเทศไทย ผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ได้สำเร็จ

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

Go Top