ข่าวประชาสัมพันธ์ “สถานเสาวภา”

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “ระวังติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ช่วงระบาดโควิด-19 หากติดเชื้อร่วมกัน เพิ่มโอกาสการเสียชีวิตสูง”

Snake Invasion Targets Our Homes

Snake Invasion Targets Our Homes

Snake Invasion Targets Our Homes

สถานเสาวภา เตรียมผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์

สถานเสาวภา เตรียมผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์

สถานเสาวภา ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตรียมวัคซีนมาตรฐานใช้ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ที่ผลิตในประเทศได้สำเร็จช่วยลดค่าใช้จ่ายนำเข้าจากต่างประเทศ

สถานเสาวภา  MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ได้สำเร็จ

สถานเสาวภา ผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ได้สำเร็จ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ร่วมกับเครือข่ายผู้ผลิตวัคซีนในประเทศไทย ผลิตวัคซีนไอกรนไร้เซลล์ได้สำเร็จ

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬ โรคแอฟริกาในม้า

สถานเสาวภา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

เปิดห้องทดลง “อสรพิษ” จากวายร้าย..สู้เซรุ่มช่วยชีวิต

เปิดห้องทดลง “อสรพิษ” จากวายร้าย..สู้เซรุ่มช่วยชีวิต

เปิดห้องทดลง “อสรพิษ” จากวายร้าย..สู้เซรุ่มช่วยชีวิต

บทความเรื่อง ปศุสัตว์ขีดเส้น 90 วัน ปิดจ็อบกาฬโรคม้าตาย 561 ตัว

บทความเรื่อง ปศุสัตว์ขีดเส้น 90 วัน ปิดจ็อบกาฬโรคม้าตาย 561 ตัว

บทความเรื่อง ปศุสัตว์ขีดเส้น 90 วัน ปิดจ็อบกาฬโรคม้าตาย 561 ตัว

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ร่วมถวายราชสักการะ

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ร่วมถวายราชสักการะ

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ร่วมถวายราชสักการะพระรูป สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

Go Top