ข่าวประชาสัมพันธ์ “BLT BANGKOK”

“เดอะมอลล์ รวมน้ำใจช่วยเหลือวิกฤตไฟป่าออสเตรเลีย”

“เดอะมอลล์ รวมน้ำใจช่วยเหลือวิกฤตไฟป่าออสเตรเลีย”

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงิน จากเดอะมอลล์ กรุ๊ป ช่วยกันบริจาคเงิน ในโครงการ “เดอะมอลล์ รวมน้ำใจช่วยเหลือวิกฤตไฟป่าออสเตรเลีย”

กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเพิ่มปริมาณเลือดในคลังสำรอง

กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเพิ่มปริมาณเลือดในคลังสำรอง

เชิญชวนหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเพิ่มปริมาณเลือดในคลังสำรอง

Go Top