ข่าวประชาสัมพันธ์ “BLT BANGKOK”

กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเพิ่มปริมาณเลือดในคลังสำรอง

กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเพิ่มปริมาณเลือดในคลังสำรอง

เชิญชวนหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเพิ่มปริมาณเลือดในคลังสำรอง

Go Top