รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต พร้อมมอบหน้ากาก “Blood Hero” เป็นที่ระลึก

13
Share