เชิญชวนหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเพิ่มปริมาณเลือดในคลังสำรอง
กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเพิ่มปริมาณเลือดในคลังสำรอง

Share