นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงิน จากเดอะมอลล์ กรุ๊ป ช่วยกันบริจาคเงิน ในโครงการ “เดอะมอลล์ รวมน้ำใจช่วยเหลือวิกฤตไฟป่าออสเตรเลีย”
(12)C-200323704029

Share