คุณภัทรา ศิลาอ่อน และคุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้บริหารเอส แอนด์ พีฯ มอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท จากคอนเสิร์ตการกุศล “S&P 50th Anniversary Happy Stories Continue” ให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ

14
Share