ข่าวประชาสัมพันธ์ May 5, 2022

บทความเรื่อง “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์รักษามะเร็ง ด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัด”

บทความเรื่อง “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์รักษามะเร็ง ด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัด”

บทความเรื่อง “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์รักษามะเร็งด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัด”

ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน mRNA

ความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน mRNA

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ChulaCov 19 วัคซีนสัญชาติไทยชนิด mRNA

รพ.จุฬาฯ เปิดตัวแอปพลิเคชัน PDPlus เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

รพ.จุฬาฯ เปิดตัวแอปพลิเคชัน PDPlus เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

รพ.จุฬาฯ เปิดตัวแอปพลิเคชัน PDPlus เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

โครงการ“รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ”

โครงการ“รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ”

นายเตช บุนนาค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ โรงเรียนบ้านวังเพลิง จ.ลพบุรี

Go Top