ศูนย์บริการโลหิตฯ ร่วมกับ บมก. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จัดโครงการ “เดอะ แพลทินัม Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ปี3” ในวันที่ 9 มิ.ย.65 ณ ศูนย์การค้าเดอะแพลทินัม แฟชั่น มอลล์

3
Share