ข่าวประชาสัมพันธ์ May 24, 2022

รพ.จุฬาฯ ชวนร่วมบริจาคเงิน

รพ.จุฬาฯ ชวนร่วมบริจาคเงิน

รพ.จุฬาฯ ชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการ “บ้านเยือนเย็น” ในการดูแลผู้ป่วยสูงวัยแบบประคับประคองที่บ้าน

เลขาธิการฯ จัดงานเลี้ยงต้อนรับประธานสภากาชาดเวียดนาม

เลขาธิการฯ จัดงานเลี้ยงต้อนรับประธานสภากาชาดเวียดนาม

นายเตช บุนนาค จัดงานเลี้ยงต้อนรับประธานสภากาชาดเวียดนามและคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของสภากาชาดไทย ณ โรงแรมมณเฑียร

Go Top