ข่าวประชาสัมพันธ์ May 20, 2022

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ กล่าวถึงการลงทะเบียนของทหารยูเครน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ กล่าวถึงการลงทะเบียนของทหารยูเครน

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ กล่าวถึงการลงทะเบียนของทหารยูเครนจากโรงงานเหล็ก เมืองมารีอูโปล

โครงการ “Let Them See Love 2021”

โครงการ “Let Them See Love 2021”

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินในโครงการ “Let Them See Love 2021” จากผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตา  

Go Top