ข่าวประชาสัมพันธ์ May 2, 2565

บทความเรื่อง “บริจาคดวงตาทำกันอย่างไร เราบริจาคได้ไหม”

บทความเรื่อง “บริจาคดวงตาทำกันอย่างไร เราบริจาคได้ไหม”

บทความเรื่อง “บริจาคดวงตาทำกันอย่างไร เราบริจาคได้ไหม”

ชวนร่วมบริจาคและจองบูชา “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า”

ชวนร่วมบริจาคและจองบูชา “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า”

สนง.จัดหารายได้ ชวนร่วมบริจาคและจองบูชา “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า” เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้าง “อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)”

บทความเรื่อง “ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ”

บทความเรื่อง “ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ”

คอลัมน์ “พินิจ-พิจารณ์” บทความเรื่อง “ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (The Royal College of Physicians of Thailand: RCPT)”

รับมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์

รับมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากคุณสุดา- คุณวุทธิเดช ยืนยง เพื่อสมทบทุนสภากาชาดไทย          

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมฯ

เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 39    

Go Top