บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ นำพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

2-1
2-2

Share