ข่าวประชาสัมพันธ์ May 6, 2022

งาน“90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

งาน“90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ร่วมพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตในงาน “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

Go Top