ข่าวประชาสัมพันธ์ September 21, 2021

โครงการ “Be The 1 ทุกคนเป็นที่ 1 ได้ ด้วยการบริจาคโลหิต”

โครงการ “Be The 1 ทุกคนเป็นที่ 1 ได้ ด้วยการบริจาคโลหิต”

ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตในโครงการ “Be The 1 ทุกคนเป็นที่ 1 ได้ ด้วยการบริจาคโลหิต” เพื่อให้มีโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 20-26 ก.ย.64

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนและผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ นวัตกรรมทางการแพทย์

รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนและผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ นวัตกรรมทางการแพทย์

ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนและผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ นวัตกรรมทางการแพทย์ จาก บจก. พริซิชั่น ไซเอนซ์ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รับมอบเงินบริจาค

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รับมอบเงินบริจาค

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อนำไปพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 mRNA

รับมอบหน้ากากอนามัย N95

รับมอบหน้ากากอนามัย N95

ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จาก นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม และ คุณปรีชา-นุชนาฎ จันทร์พุ่ม ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ รับมอบเงินบริจาคจาก นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ, นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์, นายกิตติพงษ์ เตรัตนชัย, นายวัฒนา ปูรานิธี, นายกวี หัสดินไพศาล และ นายไพศาล พิสุทธิ์วัชระกุล เพื่อสมทบทุนร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

บจก. บาโอจิ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน  มอบเงินเพื่อสมทบทุนให้แก่สภากาชาดไทย

บจก. บาโอจิ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน มอบเงินเพื่อสมทบทุนให้แก่สภากาชาดไทย

บจก. บาโอจิ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน มอบเงินเพื่อสมทบทุนให้แก่สภากาชาดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนในโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ”

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนในโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ”

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. ซเฟียร์ จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง เพื่อสมทบทุนในโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ” จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก ศ.ภก.ญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ต เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ต เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการกองทัพเรือ นำคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ต เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

Go Top