ข่าวประชาสัมพันธ์ September 23, 2021

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยภาคใต้

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยภาคใต้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขรรค์ ประจวบเหมาะ นำประธานกรรมการบริษัท เซลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยภาคใต้ และเพื่อช่วยผู้ประสบปัญหาจากการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานกรรมการร้านพฤกษากาชาดและคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

รพ.ไทยนครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในโครงการ “ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ปี 2 ครั้งที่ 3/2564

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน พื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน พื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาคจาก ตัวแทนนิสิตเก่าน้องใหม่จุฬา 2512 เพื่อสมทบทุนโครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov 19

รับมอบเงิน สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

รับมอบเงิน สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รับมอบเงิน จาก บจก. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 รพ.จุฬาฯ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบหน้ากากอนามัย อาหารกล่อง และน้ำดื่มจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก ศ.ภก.ญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19

มอบเงิน เพื่อสมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย

มอบเงิน เพื่อสมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย

บจก.บาโอจิ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทย-จีน มอบเงิน เพื่อสมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ รับมอบเงินบริจาคจาก นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ, นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์, นายกิตติพงษ์ เตรัตนชัย, นายวัฒนา ปูรานิธี, นายกวี หัสดินไพศาล และ นายไพศาล พิสุทธิ์วัชระกุล เพื่อสมทบทุนร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วน และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

Go Top