เรียนออนไซต์ 15 พ.ย. หลัง นักเรียนได้วัคซีนครบ หมอรพ.จุฬาฯ เตือนภัย อย่ารีบเปิดเมือง-กทม.
หมอรพ.จุฬาฯ เตือนภัย อย่ารีบเปิดเมือง-กทม.