ข่าวประชาสัมพันธ์ September 3, 2021

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการผลิตเครื่องบำบัดโรคทางเดินหายใจอัตราการไหลสูงรักษาผู้ป่วยโควิด-19

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการผลิตเครื่องบำบัดโรคทางเดินหายใจอัตราการไหลสูงรักษาผู้ป่วยโควิด-19

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก กลุ่มคู่ค้าผู้ประกอบการพลาสติก เพื่อสนับสนุนการผลิตเครื่องบำบัดโรคทางเดินหายใจอัตราการไหลสูงรักษาผู้ป่วยโควิด-19

รับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน

รับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทานพระวโรกาสให้ บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย เข้าเฝ้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. ไปรษณีย์ไทย เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

Blood Supplies Wat critical level”

Blood Supplies Wat critical level”

Blood Supplies Wat critical level”

Blood donation requested

Blood donation requested

Blood donation requested

บทความเรื่อง วิกฤติหนัก เลือดหมดคลังทั่วประเทศ คนบันเทิง พร้อมใจชวนบริจาคโลหิต

บทความเรื่อง วิกฤติหนัก เลือดหมดคลังทั่วประเทศ คนบันเทิง พร้อมใจชวนบริจาคโลหิต

บทความเรื่อง วิกฤติหนัก เลือดหมดคลังทั่วประเทศ คนบันเทิงพร้อมใจชวนบริจาคโลหิต

รับมอบสายออกซิเจนใส่จมูก หน้ากากออกซิเจนพร้อมถุงลม

รับมอบสายออกซิเจนใส่จมูก หน้ากากออกซิเจนพร้อมถุงลม

คุณลดาวัลย์ รวมเมฆ รับมอบสายออกซิเจนใส่จมูก หน้ากากออกซิเจนพร้อมถุงลม และชุดเกจ์ปรับแรงดันออกซิเจน จากนายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียล

Ministry stands by mixed-dose vaccination approach

Ministry stands by mixed-dose vaccination approach

Ministry stands by mixed-dose vaccination approach

รับมอบชุดตรวจโควิด-19

รับมอบชุดตรวจโควิด-19

ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบชุดตรวจโควิด-19 จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บจก. เมดิโซลูชั่น

บทความเรื่อง AI วิเคราะห์ผลตรวจโควิดผู้ต้องขัง

บทความเรื่อง AI วิเคราะห์ผลตรวจโควิดผู้ต้องขัง

บทความเรื่อง ทีเซลล์ จับมือราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ กรมราชทัณฑ์ระดมอาสาสมัครรังสีแพทย์ ควบคู่ AI วิเคราะห์ผลตรวจโควิดผู้ต้องขัง

Go Top