เต๋า ภูศิลป์ บริจาคเงินให้สภากาชาดไทยในช่วงวิกฤติโรคโควิด-19 ระบาด
(6)C-210917012008