ข่าวประชาสัมพันธ์ September 8, 2021

รพ.จุฬาฯ ชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมงานประชุมวิชาการ MDCU Congress 2021

รพ.จุฬาฯ ชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมงานประชุมวิชาการ MDCU Congress 2021

รพ.จุฬาฯ ชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมงานประชุมวิชาการ MDCU Congress 2021 แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านปัญหาสุขภาพระดับโลกในรูปแบบ Virtual Meeting วันที่ 8-10 ก.ย.64

มอบชุดตรวจโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

มอบชุดตรวจโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บจก. เมดิโซลูชั่นมอบชุดตรวจโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บทความเรื่อง “วัคซีนโควิดไทย” ต่อยอดยาวสู้มะเร็งถึงขั้นทดสอบในคน “เดลต้าดุ” น่าจะเอาอยู่

บทความเรื่อง “วัคซีนโควิดไทย” ต่อยอดยาวสู้มะเร็งถึงขั้นทดสอบในคน “เดลต้าดุ” น่าจะเอาอยู่

บทความเรื่อง “วัคซีนโควิดไทย” ต่อยอดยาวสู้มะเร็งถึงขั้นทดสอบในคน “เดลต้าดุ” น่าจะเอาอยู่

ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาคจาก คุณเด่นศักดิ์ และคุณปรารถนา ประติธนายุทธ์ เพื่อซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติชนิดซับซ้อน เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19

รับมอบข้าวต้มปลากะพง

รับมอบข้าวต้มปลากะพง

ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล รับมอบข้าวต้มปลากะพง ไก่ฟรีซ-ดราย จาก บจก. พีเค.อินโนฟู้ดส์ เพื่อให้ รพ.จุฬาฯ

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ และคุณฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์จากผู้แทน บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาคจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ” เพื่อนำไปก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วนรองรับผู้ป่วยโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ และบริษัทในเครือ เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงและผลิตภัณฑ์สมุนไพร จาก คุณบรรพต-คุณปาณิศา ปริยะบำรุงชาติ เพื่อใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

Go Top