ข่าวประชาสัมพันธ์ September 9, 2021

วอนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย

วอนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย

วอนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา แนะนำวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่เหมาะสำหรับฉีดในเด็ก

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา แนะนำวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่เหมาะสำหรับฉีดในเด็ก

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา แนะนำวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่เหมาะสำหรับฉีดในเด็ก

เทเลเมดิซีน-พบแพทย์ผ่านวีดีโอ เติบโต มาแรง รับวิกฤติโควิด

เทเลเมดิซีน-พบแพทย์ผ่านวีดีโอ เติบโต มาแรง รับวิกฤติโควิด

เทเลเมดิซีน-พบแพทย์ผ่านวีดีโอ เติบโต มาแรง รับวิกฤติโควิด

โรคติดเชื้อที่กรวยไต อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

โรคติดเชื้อที่กรวยไต อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

โรคติดเชื้อที่กรวยไต อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ

มอบถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มอบถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สปสช.เยี่ยมศูนย์พักคอย โรงเรียนวัดช่างทอง อ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ”

รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ”

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาคจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ” เพื่อนำไปก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วนรองรับผู้ป่วยโควิด-19

รับมอบเงินบริจาค เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19

รับมอบเงินบริจาค เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ และบริษัทในเครือ เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19

THINKSGIVING รวมพลังชาววัฒนาวิทยาลัยช่วยไทยสู้ภัยโควิด

THINKSGIVING รวมพลังชาววัฒนาวิทยาลัยช่วยไทยสู้ภัยโควิด

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินจาก สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา ในโครงการ “THINKSGIVING รวมพลังชาววัฒนาวิทยาลัยช่วยไทยสู้ภัยโควิด” เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 342 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 342 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 342 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Go Top