ศูนย์บริการโลหิตฯ เตรียมพร้อมรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21 โคราช
ศูนย์บริการโลหิตฯ เตรียมพร้อมรับบริจาคโลหิต