นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบยานยนต์ไฟฟ้า 100% จาก บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) และ บจก. ไทยฮอนด้า เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการแพทย์ ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ

5
Share