บมจ.สยามแม็คโคร จับมือ ศูนย์บริการโลหิตฯ ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการบริจาคโลหิต ภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่”
ศูนย์บริการโลหิตฯ ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการบริจาคโลหิต