ศูนย์บริการโลหิตฯ รวมพลคนหมู่เลือดพิเศษ (Rh-Negative) ช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยที่ต้องได้รับเลือดหมู่พิเศษด้วยกันเท่านั้น ร่วมบริจาคโลหิต ตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ

6
6-2

Share