ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไป เติมเต็มโลหิตให้เพียงพอ พร้อมส่งต่อโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วย รวมพลบริจาคโลหิตเป็น หมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ระหว่างวันที่ 18-22 และ 25-29 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ

4
4-2

Share