ประธานคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัยแก่กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย รพ.จุฬาฯ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบหน้ากากอนามัยแก่กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย รพ.จุฬาฯ