นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี ร่วมเปิดศูนย์โอทอปบ่อทองบุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี ร่วมเปิดศูนย์โอทอปบ่อทองบุรี