นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย และกลุ่มศิลปินอิสระ’96 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัด “งานแสดงนิทรรศการภาพวาดศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 25” นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนภารกิจสภากาชาดไทยและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ณ สำนักงานจัดหารายได้

2
Share