บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดงาน “M Heart สายโลหิต สายใจ รวมใจภักดิ์ รักแม่แห่งแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 88 ล้านซีซี” เชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต
เชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

C-200731009007