กรรมการเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี
กรรมการเหล่ากาชาด จ.ยโสธร ร่วมทำบุญตักบาตร

Share