นพ.สมยศ โล่ห์จินดาพงศ์ รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ จาก บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของรพ.สมเด็จฯ

20