โรงภาพยนตร์เอสเอฟ มอบป๊อปคอร์น แก่ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการโลหิตฯ

23