Posts Tagged “พระราชทาน”

รับพระราชทาน “ห้องตรวจเชื้อ”ให้ รพ.สมเด็จฯ

รับพระราชทาน “ห้องตรวจเชื้อ”ให้ รพ.สมเด็จฯ

นายแผน วรรณเมธี ร่วมพิธีรับพระราชทาน “ห้องตรวจเชื้อ”ให้ รพ.สมเด็จฯ เพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

พระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อให้ รพ.สมเด็จฯ

พระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อให้ รพ.สมเด็จฯ

“ในหลวง ร.10” และ “พระราชินี” พระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อให้ รพ.สมเด็จฯ

รพ.จุฬาฯ มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน 500 อัน

รพ.จุฬาฯ มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน 500 อัน

รพ.จุฬาฯ มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน 500 อัน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ มอบถุงยังชีพพระราชทาน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ มอบถุงยังชีพพระราชทาน

บทความเรื่อง “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ มอบถุงยังชีพพระราชทาน”

ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19

ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19” แก่ รพ.จุฬาฯ

ในหลวง ร.10 พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ  ให้รพ.สมเด็จฯ

ในหลวง ร.10 พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ ให้รพ.สมเด็จฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ ในโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานให้โรงพยาบาลต่าง ๆ 20 แห่ง ทั่วประเทศ เช่น รพ.สมเด็จฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทานเงินให้แก่ รพ.จุฬาฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทานเงินให้แก่ รพ.จุฬาฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทานเงินให้แก่ รพ.จุฬาฯ และอีก 8 แห่ง เพื่อช่วยเหลือในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19

ผู้แทนพระองค์ เชิญหน้ากากอนามัยชนิดผ้า พระราชทานให้กับสภากาชาดไทย

ผู้แทนพระองค์ เชิญหน้ากากอนามัยชนิดผ้า พระราชทานให้กับสภากาชาดไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์ เชิญหน้ากากอนามัยชนิดผ้า พระราชทานให้กับสภากาชาดไทย

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่การแพทย์พระราชทาน จากมหาราชา สู่ปวงชนชาวไทย

Go Top