รพ.จุฬาฯ มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน 500 อัน
รพ.จุฬาฯ มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน 500 อัน