บทความเรื่อง “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ มอบถุงยังชีพพระราชทาน”
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากฯ มอบถุงยังชีพพระราชทาน