นายแผน วรรณเมธี ร่วมพิธีรับพระราชทาน “ห้องตรวจเชื้อ”ให้ รพ.สมเด็จฯ เพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
รับพระราชทาน “ห้องตรวจเชื้อ”ให้ รพ.สมเด็จฯ