สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19” แก่ รพ.จุฬาฯ
ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยติดเชื้อ COVID – 19