“ในหลวง ร.10” และ “พระราชินี” พระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อให้ รพ.สมเด็จฯ
พระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อให้ รพ.สมเด็จฯ