Posts Tagged “นครราชสีมา”

ครัวพระราชทาน  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

นายกกิ่งกาชาด อ.ด่านขุนทด ร่วมเปิดโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทดจ.นครราชสีมา

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ติดตามมาตรการป้องกันของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ติดตามมาตรการป้องกันของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมลงพื้นตรวจติดตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

กิ่งกาชาด จ.นครราชสีมา จัดตั้งโรงครัวสู้ภัยโควิด-19

กิ่งกาชาด จ.นครราชสีมา จัดตั้งโรงครัวสู้ภัยโควิด-19

กิ่งกาชาด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา จัดตั้งโรงครัวสู้ภัยโควิด-19 ที่ สำนักงานเทศบาลตลาดแค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน

กิ่งกาชาด อ.โนนสูง  ช่วยเหลือผู้พิการโคราช

กิ่งกาชาด อ.โนนสูง ช่วยเหลือผู้พิการโคราช

กิ่งกาชาด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ช่วยเหลือผู้พิการโคราช

กิ่งกาชาด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต

กิ่งกาชาด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต

กิ่งกาชาด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต ที่ รพ.ปากช่องนานา

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยที่ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา มอบหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา มอบหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เยี่ยมพระภิกษุ-สามเณร พร้อมมอบหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา รับมอบน้ำดื่ม

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา รับมอบน้ำดื่ม

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา รับมอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ จาก รมช. กระทรวงมหาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชน ณ ตลาดรวมใจ ปตท. กองทัพบก ค่ายสุรนารี

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา นำร่องปลูกผักสวนครัว

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา นำร่องปลูกผักสวนครัว

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา นำร่องปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

Go Top