มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดตั้งโรงครัวพระราชทานฯ ประกอบอาหารปรุงสุก สด ใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวพระราชทานฯ

Share