ผวจ.นครราชสีมา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม “วิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ” ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม “วิ่งธงชาติไทย รวมใจสู่ชัยชนะ”