ข่าวประชาสัมพันธ์ April 30, 2020

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ยากไร้ ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว

ผวจ.อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย

ผวจ.อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย

ผวจ.อำนาจเจริญ มอบถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ให้กับผู้กักตัวอยู่บ้าน

กิ่งกาชาด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต

กิ่งกาชาด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต

กิ่งกาชาด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต ที่ รพ.ปากช่องนานา

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบผ้าฝ้ายมัสลิน

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบผ้าฝ้ายมัสลิน

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบผ้าฝ้ายมัสลิน ให้ผู้แทนอำเภอ 13 อำเภอ ตัดเย็บหน้ากากอนามัย

วิ่งพ้นภัย เพื่อสนง.บรรเทาทุกข์ฯ

วิ่งพ้นภัย เพื่อสนง.บรรเทาทุกข์ฯ

วิ่งพ้นภัย เพื่อสนง.บรรเทาทุกข์ฯ เปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรม มาเป็นวิ่งเสมือนจริงเพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19

นายเตช บุนนาค รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

นายเตช บุนนาค รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

นายเตช บุนนาค รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากกลุ่ม บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อส่งต่อให้เหล่ากาชาด 76 จังหวัด แจกจ่ายประชาชนทั่วประเทศ

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน ร่วมแจกถุงยังชีพ

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน ร่วมแจกถุงยังชีพ

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน ร่วมแจกถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ อ.หัวหิน และสวนสาธารณะโผนกิ่งเพชร เขตเทศบาลเมืองหัวหิน

เหล่ากาชาด ร่วมปล่อยคาราวานรถนำถุงยังชีพธารน้ำใจ ไปช่วยเหลือโควิด-19

เหล่ากาชาด ร่วมปล่อยคาราวานรถนำถุงยังชีพธารน้ำใจ ไปช่วยเหลือโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.พังงา คณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมปล่อยคาราวานรถออกจากสำนักงานเหล่ากาชาด จ.พังงา เพื่อนำถุงยังชีพธารน้ำใจ ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

กิ่งกาชาด อ.พล ร่วมมอบถุงยังชีพ

กิ่งกาชาด อ.พล ร่วมมอบถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น กิ่งกาชาด อ.พล ร่วมมอบถุงยังชีพพร้อมด้วยยาสามัญประจำบ้าน วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง ในการซ่อมแซมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยที่ ต.หัวทุ่ง อ.พล จ.ขอนแก่น

เหล่ากาชาด เยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ

เหล่ากาชาด เยี่ยมพระสงฆ์อาพาธ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาด เข้าเยี่ยมอาการอาพาธของพระครูปทุมธรรมวิมล เจ้าอาวาสวัดหนองบัวรอง และเจ้าคณะ ต.ในเมือง เขต 2 ณ วัดหนองบัวรอง

Go Top