ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบชุดป้องกันเชื้อและหน้ากาก จาก ปธ.อาวุโสเครือซีพี เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางแพทย์ รพ.จุฬาฯ
รับมอบชุดป้องกันเชื้อและหน้ากาก จาก ปธ.อาวุโสเครือซีพี

Share