ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบเงิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
รับมอบเงิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์

Share