ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับเงินบริจาค จาก กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ รพ.จุฬาฯ
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับเงินบริจาค

Share