คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบงินบริจาค จากบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ให้สภากาชาดไทย จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
มอบเงินให้สภากาชาดไทย จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

Share